Bitki Koruma Ürünleri

1/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu temel alınarak hazırlanan ve  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Yönetmeliğin amacı, piyasaya arz edilen bitki koruma ürünlerinin etkin bir şekilde kontrolünü sağlayarak insan sağlığı ve çevrede oluşturabilecekleri olumsuz etkileri önlemek için gözetim ve denetimini sağlamaktır.