Güvenlik Bilgi Formları Yönetmelikleri

Güvenlik Bilgi Formu ( GBF )  ya da Material Safety Data Sheet ( MSDS ), tehlikeli kimyasalların fiziksel, kimyasal ve toksikollojik özelliklerini ve bu özelliklere göre, çevre ve insan sağlığının olumsuz etkilenmemesi için alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgelerdir.

Piyasaya arz edilen tehlikeli kimyasalların Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması yasal olarak zorunludur.
Güvenlik Bilgi Formları, 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik uyarınca, konuyla ilgili akredite bir kuruluş olan Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilen sertifikaya haiz uzmanlar tarafından hazırlanmalıdır.


Hatalı hazırlanmış  Güvenlik Bilgi Formu gereksiz ya da yanlış sınıflandırmaya tabi olmanız nedeniyle satış ve nakliye konusunda dezavantaj oluşturacaktır.

Tehlike ve taşımacılık konularında doğru bir şekilde sınıflandırılmış ve etiket bilgileri belirlenmiş bir Güvenlik Bilgi Formu, yasal bir zorunluluk olmasının yanında firmanızın ticari imajına olumlu katkılar sağlayacaktır.

Ayrıca Avrupa Birliği kimyasal sınıflandırma ve etiketleme kriterlerini A.B.’nin 1272/2008 EC Sayılı CLP yönetmeliği ile uyumlaştırılması ve Birleşmiş Milletlerin GHS sistemine geçişin ilk adımı olarak sayabileceğimiz SEA Yönetmeliğine dair destek ve danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Güvenlik Bilgi Formları ve bağlantılı konular ile ilgili aklınıza takılan her konuda hızlı ve güvenilir bilgi almanız için 7/24 hizmet veriyoruz.