Kimyasalların Envanter Sistemi ve Kontrolleri

Kimyasalların envanter yönetimi, Dünya ve  Avrupa Birliği ile birlikte ülkemizde de önem verilen bir konu haline gelmiş ve konu hakkında bir yönetmelik çıkartılmıştır:

27092 Mükerrer Sayılı 26 Aralık 2008 Tarihli ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK;

üretilen veya tek başına veya karışım içinde ithal edilen maddeler hakkında veri toplanması, önceliklendirilmesi ve kontrolünün sağlanması ile tehlikeli maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerine sebep olabileceği riskleri azaltarak yeterli seviyede koruma elde edilmesini amaçlamaktadır.

Kimyasal Envanter Yönetimi, yönetmelikler dışında sosyal sorumluluk olarak da başlı başına bir yönetim sistemi haline gelmiş ve müşteri ilişkilerinde ön şart olarak kabul görmeye başlamıştır.

Bu sebeple firmalar GOTS, H&M, MRSL, BEST SELLER, OEKO-TEX, C&A, INDITEX, M&S, LEVİ STRAUSS&CO, BENETTON, OTTO GROUP gibi kendi standart, RSL ( Restricted Substances List ) ve MRSL ( Manufacturing Restricted Substances List) lerini hazırlayıp, tedarikçilerinden bu ön şartlara uygun ürünler için onay almaktadır.

eXpert PSR olarak biz, Ürün Güvenliği, Kimyasal Envanter Yönetimi ve  ulusal ya da uluslararası ilgili tüm yönetmelikler hakkında size her türlü desteği vermek için hizmetinizdeyiz.

Kimyasal Yönetimi ile firmanızın kazanacakları;

  • İş sağlığı ve güvenliğinin kimyasallardan kaynaklanan risklerini kontrol altına almak,
  • Kalite artışı,
  • Son üründeki uygunsuzlukdan dolayı oluşabilecek müşteri şikayetleri ve maliyetlerin düşürülmesi,
  • Prestij