Reach ve CLP Uyum

Reach, (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ‘ın baş harflerinden oluşan, kimyasalların kayıt edilmesi, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlamaları içeren bir Avrupa Birliği yönetmeliğidir.
Avrupa Birliği'ne ihracat yapan bütün fimaların REACH yönetmeliği kapsamında küçük ya da büyük sorumlulukları vardır. Eğer gereken sorumluluklar tespit edilmez ve uygulamaya alınmazsa Avrupa Birliği Ülkerine ihracat yapamazlar.
 
Reach Yönetmeliği kapsamında sorumluluklarınızın belirlenmesi, bir aksiyon planı hazırlanması ve ihracat işlemlerinizi sorunsuz yürütebilmeniz için size danışmanlık hizmeti sunuyoruz.