Türk REACH ( KKDİK)

2006 yılında Avrupa Birliğinde yürürlüğe girmiş REACH mevzuatı, Avrupa Birliği katılım süreci ve Türkiye’deki kimyasalların üst seviye kontrolü için ülkemiz mevzuatlarına  uyarlanması  projesi uzun süredir T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  gündemindeydi.
2011 yılında çalışmalarına başlanılan KKDİK yönetmeliği için ilk taslak yayınlaşmıştır.

KKDİK’nin temel amacı REACH’de de olduğu gibi :
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması ile ülkedeki süreçleri kontrol altına almak ve 
 
·         Çevre ve insan sağlığını, kimyasalların zararlarından yüksek düzeyde korumak
·         Kimyasalları piyasaya arz edenleri (üretici, imalatçı, ithalatçı) kimyasalların güvenli kullanımını sağlamaktan zorunlu tutmak
·         Türkiye kimya sanayiinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılmasını sağlamak
·         Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan hayvan deneylerini azaltmak ve alternatif yöntemleri özendirmekdir.
 
Yönetmelik hayata geçtikten sonra firmaların yükümlülüklerini yerine getirilmesi için  bir süre tanımlanacağı tahmin ediliyor.
KKDİK yönetmeliğinin, aynı  REACH de olduğu gibi firmalara maddi bir yük getirmesi de bekleniyor.
Hatalı ya da eksik bidirimden ve alınacak aksiyonlardan kaynaklanan zaman ve maddi kayıpların önüne geçilmesi için firmalarımızın ön hazırlıklarını planlı ve eksiksiz gerçekleştirmeleri için  destek olmak için orada olacağız!