REACH - SVHC'de Yükümlülükleriniz Nedir?

REACH Tüzüğü, kimyasalların yanı sıra bu maddeleri girdi olarak kullanan eşyaları üreten ve satan firmalara da bir takım sorumluluklar getiriyor.
Kısıtlama koşullarına uymanın yanı sıra Türkiye’deki eşya üreticileri ve tedarikçileri, ürün içeriğinde SVHC madde olup olmadığını da sorgulamak ve öğrenmek zorunda kalıyor.

SVHC maddelerin, eşyada kullanımı aslında yasak değil. Ancak ağırlıkça % 0.1 ve üzerinde kullanım durumunda müşteriye bilgi verilmesi şartı var. (REACH Tüzüğü Madde 33).

REACH Tüzüğü'nün uygulandığı ülkelerde yani 28 AB üyesi ülke ve Norveç, İzlanda, Lihtenştayn'da, herhangi bir eşyayı satın almak isteyen tüketicilerin, eşya içeriğinde SVHC madde olup olmadığını ‘öğrenme hakkı’ bulunmaktadır. Bu soruyla karşılaşan satıcılar da  eşyanın üreticisine ve tedarikçilerine dönüyor ve  bu sorgu zinciri, Türkiye’deki eşya üreticilerini ve onların tedarikçilerini de SVHC maddelere ilişkin araştırma yapmaya yönlendiriyor.

SVHC NE DEMEK?

 

SVHC ( Substances of Very High Concern ) yani Çok Yüksek Önem Arz eden maddeler, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ya da çevrede kalıcı, birikim sonucu kolay kolay çözünmeyen ve canlı sağlığını tehdit eden bazı maddeleri içeren bir listedir. SVHC listesine alınan maddeler, buradan İzin Listesine ya da Kısıtlama Listesine de alınabiliyor. Ancak maddelerin, Aday Listeye alınmasıyla birlikte bu maddeyle ilgili bilgilendirme yükümlülükleri başlıyor.

REACH Tüzüğü Aday Listesine yılda 2 kere düzenli olarak (aralık ve haziran aylarında) yeni maddeler eklend,iği için tedarikçilere yönelik sorgulamanın, düzenli aralıklarla tekrarlanması gerekiyor.


 

Tümü