Kimyasal Envanter Kayıt Yönetmeliği İşlemiyor!

Avrupa Birliği yönetmeliklerinden olan REACH'e   benzer şekilde yapılandırılan KKDIK yönetmeliği, gecikmeler yaşanmasına rağmen  yakın zamanda ülkemizde  yürürlüğe girmesi bekleniyor.  

KKDIK'ın yürürlüğe girmesi beklentisine karşın yaşanan gecikme, şu anda yürürlükte olan Kimyasak Envanter Kayıt yönetmeliğinin uygulanmasında da aksıklıklara ve kararsızlıklara neden olmuştıur.

İlgili bakanlık yetkililerinden yapılan açıklamalarda, üreticilerin ve ilgili paydaşların Kimyasal Envanter Kayıt sisteminde güncelleme yapmalarına gerek olmadığını vurgulandı. Yakın zamanda KKDIK ( Kimyasalların Kaydı, Değerlendilmesi, İzni ve Kısıtlanması ) yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle KEK yönetmeliğinin devre dışı kalacağı bildirildi.

Tümü