Teşvik Sistemi Değişti!

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca yürütülen Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar) kapsamında 5 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı değişikliği ile aşağıda listelenen sektörlerde Kocaeli dahil 1., 2. ve 3. Bölge illere yapılan yatırımlar için 4. Bölge illerde sağlanan teşviklerin sağlanması kararlaştırılmış olup asgari sabit yatırım tutarı ise 1. ve 2. Bölge iller için 1 milyon TL ve 3. Bölge iller için 500 bin TL olarak belirlenmiştir.

Aynı Karar kapsamında Yatırım Dönemi Vergi İndiriminin Yatırıma Katkı Oranı İçindeki Payı, Kocaeli dahil tüm bölgeler için %80’e çıkartılmıştır. 

Tümü