Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması Değişti!

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Ekim 2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı ve yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik, 28848 sayılı SEA yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bitki Koruma Ürünlerine ilişkin hususlarda Bakanlığa ruhsat müracaatında bulunanlar ve ruhsat sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgililerce yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Firma, stoklarında bulunan eski etiket ve ambalajların firmalarca en son kullanım tarihi 31/12/2016. Bu tarihten itibaren yönetmelik ekinde yer alan Bitki Koruma Ürünü Etiket Örneğine uygun etiketlerin kullanılması zorunlu.
Bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş etiket ile piyasaya arz edilmiş olan bitki koruma ürünlerinin, 30/7/2018 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden etiketlenmesi ve ambalajlanması gerekmeyecek.

Tümü