Kozmetikçiler İçin Yeni Rehber

Kozmetik Ürün Kullananlar ve Satışını Yapanlar İçin Bilgilendirme Kılavuzu'nun ikinci sürümü yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Kozmetik Ürünler Dairesi'nce hazırlanan kozmetik ürünler ve ilgili mevzuata ilişkin rehberler arasında yer alan kılavuzun güncellenmiş hali, TİTCK'nin web sitesinden erişime sunuldu.

Kurum sayfasında ayrıca Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı tarafından 2016 yılı üçüncü üç aylık dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) toplamında kozmetik ürünler piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucu da açıklandı. Tespit edilen teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler ile bu ürünlere uygulanan idari yaptırımlar şu şekilde oldu:

  • Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 171
  • Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 130
  • Güvensiz ürün sayısı: 9
  • Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 132.992 TL
  • Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 50.000 TL
  • Toplam para cezası: 182.992 TL

Tümü