6 aktif madde onaylandı!

Avrupa Kimyasallar Ajansı 19 Aralık 2016 tarihli duyurusunda Biyosidal Ürünler Komitesi’nin 13.toplantısında 6 aktif maddenin biyosidal ürünlerde dezenfektan ve koruyucu olarak kullanımının onaylandığını duyurdu.

Onaylanan aktif maddeler ve ilgili ürün tipleri şunlardır;

  • Tetra-acetylethylenediamine (TAED)’den elde edilen “Peracetic Acid” ve “sodium percarbonate” - Ürün Tipi 2, 3 ve 4;
  • Sodium hypochlorite’den elde edilen “Active chlorine” - Ürün Tipi 1, 2, 3, 4 ve 5;
  • Calcium hypochlorite’den elde edilen “Active chlorine”  - Ürün Tipi 2, 3, 4 and 5;
  • Chlorine’dan elde edilen “Active chlorine” - Ürün Tipi 2 and 5;
  • MIT - Ürün Tipi 11
  • OIT - Ürün Tipi 8

Tümü