REACH Aday Listeye 4 yeni madde eklendi

REACH Tüzüğü Aday Listesine 4 SVHC madde daha eklendi. 12 Ocak 2017 tarihinde yapılan eklemeyle, listedeki madde sayısı 173’e çıkmış oldu. Eklenen maddeler şunlar:

  • 4,4'-isopropilidenedifenol (bisfenol A -BPA) (EC 201-245-8; CAS 80-05-7)
  • Nonadekaflorodekanoik asit (PFDA) ile sodyum ve amonyum tuzları (EC 206-400-3; CAS 335-76-2)
  • 4-heptilfenol, dallı ve lineer (4-HPbl)
  • 4-tert-pentilfenol (PTAP) (EC 201-280-9; CAS 80-46-6)

Maddeler polikarbonat, epoksi reçine ve kimyasal maddeler ve plastik üretiminde; yağlayıcı, ıslatma etken maddesi, plastikleştirici ve korozyon önleyici olarak kullanılmakta.

Tümü