REACH 2018: Kayıtta son aşama

Avrupa Birliği’nde kimyasallara yönelik bir dizi yasal düzenleme getiren REACH Tüzüğü’nün 2008’de önkayıtla başlayan kayıt maratonunun sonuna yaklaşılıyor. Avrupa pazarına ihracat yapan firmalar, pazara girişte bu kurallara uymak zorunda.

ayıt işlemi, söz konusu hammadde hakkındaki bazı bilgilerin, şirkete ait bilgilerle birlikte Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) adı verilen merkezi bir kuruma elektronik olarak iletilmesi ile olur. Bu işlem sonucu; firmaya, o hammaddenin pazara girişine izin veren bir ‘kayıt numarası’ verilir. REACH Tüzüğü kapsamında bir sertifika sistemi yoktur. Yasalara uygun şekilde temin edilen REACH Kayıt numarası, o hammaddenin pazarda dolaşımını serbest kılar.

Kayıt, sadece tehlikeli maddeler için yapılmaz. Ayrıca kayıt edilmesi gereken maddelerin bir listesi yoktur. Genel olarak kayıttan muaf olmayan bütün maddelerin 1 ton/yıl eşiğini aştığı takdirde kayıt edilmesi beklenir. Şu ana kadar kaydedilen maddeler ve bunlara ilişkin bilgiler, kaydettiren firmalar ve kayıt numaraları Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın kayıtlı madde veri tabanında halka açık olarak bulunmaktadır. Kayıt numaraları firmaya özgü olduğundan herhangi bir izinsiz veya hatalı kullanım tespit edilebilir.
 

31 Mayıs 2018 tarihi ne ifade ediyor?

REACH Tüzüğü, kayıt sürecini kolaylaştırmak amacıyla uygulamayı bir takvime bağlamıştır. Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinde pazara sunulan faz-içi maddeleri için, ön-kayıt (ya da geç ön-kayıt) yaptıran firmalara kayıt dosyalarının teslimi için belirli tarihlere kadar zaman tanınır. Kayıt takviminden de görülebileceği üzere, 1-100 ton/yıl arasında pazara sunulan maddeler için belirlenen kayıt dosyası son teslim tarihi 31 Mayıs 2018’dir. Ön-kayıt yaptırmayan bir firma, ancak kayıt işleminin tamamladıktan sonra pazara ürün sunmalıdır.
 

Nasıl kayıt yaptırabilirsiniz?

Avrupa Birliği’nde yerleşik firmalar doğrudan doğruya kayıt için bir hesap açıp dosyalarını iletebilirler. Ancak Topluluk dışındaki firmalar örneğin bir Türk firması bu işlemi doğrudan doğruya yaptıramaz. Topluluk dışı firmalar, Tek Temsilci atayarak REACH kapsamındaki işlemleri yaptırabilirler.

Tek Temsilci, kayıt için gerekli iletişim sürecini ve kayıt sonrası bilgi sağlama ve güncelleme gerekliliklerini firma adına yürüten ve AB tüzel kişiliğine sahip bir şirkettir. Tek Temsilci, REACH kayıt, izin, tonaj takibi gibi yükümlülükleri sizin adınıza yerine getirir ve AB yasaları çerçevesinde denetlenir.

Tek Temsilci tanımı ve görevleri, REACH Tüzüğü’nün 8. Maddesinde açıklanmaktadır.

Tümü