ISO 9001 Kalite Standardı

Üretim ya da hizmet...
Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olduğunuzun önemi yok. Satışlarınızı arttırmak, markanızı güçlendirmek istiyorsanız kaliteye önem vermeniz gerekiyor.


Nedir bu Kalite?


Asıl önemli olan müşterinin kaliteyi nasıl tanımladığı aslında. Müşteri aldığı hizmetten ya da üründen tatmin oluyorsa o hizmet/ürün kalitelidir.
Kalitenin standartlardaki tanımı ise biraz daha ayrıntılı;
“Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek gereksinimleri karşılama yeteneğine dayanan özellikerin toplamı”


Kalite Sistemi Nedir ve Nasıl Kurulur?


İşletmelerde kaliteyi oluşturmak ve arttırmak bir süreç işidir. Bir sistem oluşturulmalı ve bu sistem işletilmelidir. İşletilen sistemden elde edilen veriler işletmeye  iyileştirmeler ve düzeltmeler yapabilme imkanı sağlamaktadır.
 
1947 yılında 138 ülke bir araya gelerek Uluslararası Standart Organzasyonunu ( ISO ) kuruyor. Amaç, tüm dünyada standardizasyonu teşvik ederek bilimsel, ticari ve teknolojik işbirliğini geliştirerek, hizmet ve ürünlerin ululslararası dolaşımını kolaylaştırmak.

Bu organizasyonun en önemli konusu ve temel standartlarından birisi ise ISO 9001 Kalite Standardı.
ISO 9001 standardı ile firmalar, bir kalite yönetim sistemine sahip olduklarını ve bu sistemi işlettiklerini uluslararası geçerlikle kanıtlamış olurlar. Sistem, müşteri memnuniyetini esas alır ve devamlılığı sağlar.

Kalite sisteminde işin özeti olan en temel iki kavramı vardır: Döküman ve Kayıt.
Firmada bulunan her süreç için o süreç hakkında döküman oluşturulmalı ve her işlem kayıt altına alınmalıdır. Uygulanacak sistem aslında basit.
5 N 1 K.

Dökümanlar için;
Ne yapılacaK, Nerede yapılacak, Nasıl yapılacak, Ne zaman yapılacak, Niçin yapılacak, Kim yapacak?

Kayıt için ise;
Ne yapıldı, Nerede yapıldı, Nasıl yapıldı, Ne zaman yapıldı, Niçin yapıldı, Kim yaptı?

ISO 9001’in yapısı ise aşağıdaki gibi şekillenmiştir:

1.Kapsam
2. Bilgi Referansları
3. Terimler ve Tanımlar.
4. Kalite Yönetim Sistemi.
5. Yönetim Sorumluluğu.
6. Kaynak Yönetimi.
7. Ürün Gerçekleştirme.
8. Ölçme, Analiz ve İyileşme

Yukarıda verilen başlıklardan 4,5,6,7 ve 8 başlıklar zorunlu başlıklardır. Bu başlıklar ISO 9001 kalite belgesi almak isteyen her firma tarafından uygulanmalıdır.  Fakat başlıkların uygulanışların şekillenmesi firmanın yapısına bağlıdır.
 

ISO 9001 Kalite Belgesi Ne işe Yarar?


 Bir kalite sistemi oluşturmak zahmetli bir iştir. İş gücü ve maliyetinin dışında yönetim tarafından mutlak süretle  desteğe ihtiyacı vardır. Peki bu kadar zahmet sonunda bu belge firmanıza ne kazandırır?
İşte cevapları:

- Firmanızın iç ve dış piyasada sahip olduğu prestiji arttırır.
- ISO 9001 standartları müşteri memnuniyetini merkeze aldığı için, size üst düzey müşteri memnuniyeti kazandırır.
- Belirli standartlara uygunluğunuzun belgesi size yeni müşteriler kazandıracaktır.
- Artan prestij ve müşteri memnuniyeti sizin rakip firmalar ile daha güçlü mücadele etmenizi sağlayacaktır.
- Hizmet sunduğunuz kadar hizmet aldığınız kesimde de olumlu değişiklikler olur.
- Firmanızın kurumsallaşması yönünde sağlam adımlar atmış olursunuz.
- ISO 9001 standartları firmanızın süreklilik arz eden bir gelişime ve iyileştirmeye gitmesine sebep olur.
- Profesyonelleşme yoluna girilir. Bu durum firmanın geleceğinin şahsi kararlarla değil, sağlam bir alt yapıya sahip dünya standartlarıyla belirleneceği anlamına gelir.
- Kalitenin her aşamada kontrol edilmesi ve belgelendirilmesi karşılaşılacak hataları önlemeyi ve bu sayede hata düzeltmek için harcanan ekstra çabayı en aza indirmeyi sağlar.
- ISO 9001 müşteri memnuniyeti kadar, personel memnuniyetini de önemser. Personelin memnuniyeti ise daha verimli iş gücü olarak geri döner.
- Bu yönetim sistemi her şeyin kaydedilmesi ve belgelendirilmesini gerekli kılar. Bu şekilde firma çok fazla veri sahibi olur.
- Dünya standartlarına sahip olmak, uluslararası arenada diğer ülke firmaları ile aynı dili konuşabilmeyi ve beklentileri karşılayabilmeyi sağlar.
- Az maliyetle daha karlı iş yapmanıza yardım eder.
 
 

Tümü