ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Küresel ısınma, ozon tabakası incelmesi, hava kirliliği, asit yağmurları, hayvan ve bitki türlerinin azalması...
Yukarıda sayılanlar dünyamızı bekleyen tehlikelerden farkında olduklarımızdan sadece bir kaçı...

Bu tehlikeleri bertaraf etmek, etkilerini azaltmak ve çevre bilincini arttırmak için tüm dünya vatandaşlarının yapabileceği şeyler vardır. Firmaların ve işletmelerin de öyle...

Sanayileşme devriminden sonra üretimin açık ara farkla ön plana çıkmasıyla çevre, önem sırasında çok arka sıralara düşmüştür. Ancak yılları sonra yapılan hataların farkına varılmış, çevrenin önemi anlaşılmış ve riskleri kontrol altına almak için aksiyonlar alınmaya başlanmıştır.

Alınan aksiyonlardan bir tanesi de ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ’nin geliştirilmesidir.

Çevre Yönetim Sisteminin yapısı Kalite Yönetim Sistemiyle çok benzerdir.
Bu sistem için de

- Çevre Politikası
- Planlama
- Uygulama ve faaliyetler
- Kontrol etme
- Yönetimin Gözden Geçirmesi
aşamaları gerekmektedir.
 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Ne Sağlar?

Çevre Yönetim Sistemi( ÇYS ) ile firma çevre ile ilgili uygulamalarda bir standardı yakalar. Böylece çevre ile ilgili mevzuatlara kolayca uyum sağlayabilir. Ayrıca kullanılan kaynak miktarı azaltılarak maliyetlerin düşmesini sağlar. Alınan ÇYS belgesi pazarlama aracı olarak da kullanılabilir.

Çevre Yönetim Sisteminde anahtar rol oynayan bir kaç terimden bahsetmek istiyorum yazının devamında.
Bunlardan ilki  Çevre Boyutu;
Bir kuruluşun, çevre ile etkileşime girebilen faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin her bir elemanına Çevre Boyutu denir. Örneklemeye çalışırsak taşıma sırasındaki oluşabilecek çevre boyutu araç emisyonlarıdır. Bu faaliyetlerin sonucu ise hava kirliliğine sebep olur. Ya da kimyasal depolama sırasındaki çevre boyutu ise dökülmeler olabilir ve etkisi ise su kirliliğidir.

Standartta geçen diğer bir önemli terim ise Çevre Etkisi “kısmen veya tamamen, bir kuruluşun çevre boyutlarından kaynaklanan çevreye yaptığı olumlu ya da olumsuz herhangi bir değişiklik” şeklinde tanımlanır. Örnek olarak biyolojik arıtma faaliyeti sırasında çıkan tehlikeli atıklar çevre etkisi olarak tanımlanabilir.
 
Çevre Yönetim Sistemi ile kendi kuruluşumuzdan başlayarak tüm dünya için pozitif davranışlar sergileyebilir ve iletişimde olduğumuz her kişi ve kurumu bu konuda bilinçlendirebiliriz.

Bilinçlendirme konusu standartta da önemli bir yer kaplamaktadır. Özellikle prosedürler, yasal mevzuatlar, bilgilendirme mailleri, sosyal projeler, iç ve dış tektikler sayesinde çevre bilincini yükseltilir.

14001 Çevre Yönetim Sistemini verimli bir şekilde kurup, uygulayıp, devam ettirirsek Dünyamızı daha yaşanabilir bir hale getirebiliriz.

Tümü