KKDIK Taslak Yönetmeliği

KKDİK Taslak Yönetmeliği

İnsan ve çevre sağlığının; kimyasal maddelerin zararlarından üst düzeyde korunması için tasarlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) hakkında taslak yönetmelik, kimyasal maddeleri imal eden, tedarik eden ve piyasaya süren kurumları denetim altına almak için planlanmıştır. KKDİK ile imalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcıların; insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilememesi gerektiği yükümlülüğü de garanti altına alınmaktadır.

Avrupa Birliği’nde yürürlükte bulunan REACH tüzüğünün ülkemize uyarlanmış hali olan KKDİK çalışmaları içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yer alıyor. KKDİK Yönetmeliği ile, kimyasal maddelerin,  insan ve çevre sağlığını olumsuz olarak etkilemeden kullanılması ve piyasaya sunulması denetlenmesi amaçlanmaktadır. İnsan ve çevre sağlığını koruma sorumluluğu bu yönetmelik ile üretici, ithalatçı ve alt kullanıcılara devredilmektedir. Böylece Bakanlık, kayıt, izin ve kısıtlama aşamaları ile KKDİK’i uygulamayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, üretilen ve ithal edilen kimyasal maddelerin yönetmeliğin 2. Maddesine göre belirli ürünlerdeki kullanımlarına muafiyet veriliyor.

KKDİK KAYIT SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Yönetmelik taslağında bahsi geçen imalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcılar, kimyasal maddeleri, karışımları ve madde barındıran eşyaları kayıt ettirmeden piyasaya arz edemeyecekler. Yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda kimyasal madde imal eden ya da ithal edenler mutlaka ilgili Bakanlığa kayıt başvurusu yapmak zorundadır. Eşya üreticisi ve ithalatçılar; Bakanlığın kuşkulandığı bazı durumlar dahilinde de kayıt başvurusunda bulunmak zorunda bırakılabilecekler. Bu durumlar:

-Eşyanın içindeki maddenin salınım yapması,
-Salınım yapan maddenin çevre ve insan sağlığına zarar vermesi
olarak maddelendirilebilir.

Kayıt başvurusunda bulunabilmek için, imalatçı ve ithalatçılar; kendi kimliklerini, maddenin kimliği, maddenin kullanımlarını temsil eden bilgi, maddenin sınıflandırılması ve etiketlenmesi, maddenin güvenli olarak kullanıma sunulmasıyla alakalı rehber, kimyasal değerlendirme uzmanı raporu, veri gerekliliği için test önerisi, maruz kalma belgesi, imalatçı ve ithalatçının maddenin halkın erişimine açılmaması konusundaki talebi, yayınlanmanın kendisine ya da başka ilgilinin ticari çıkarlarına zarar verebilecek olmasını gerekçelendirmesi ve kimyasal güvenlik raporunu içeren teknik bilgileri paylaşmak zorundadır. Kayıt başvurusunun ayrıca Türkçe olarak yapılması gerekmektedir. Başvuru sırasında Bakanlığa yapılacak ödemeler de maddenin cinsine ve ağırlığına göre değişim göstermektedir.

İzin başvurularının kabul edilmesi için maddenin insan ve çevre sağlığını tehdit edecek risklerden arındırılması ve kontrol edilmesinin belgelendirilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra şayet madde kullanımı için alternatif bir metod yoksa maddenin kullanımının; sosyo-ekonomik faydalarının insan sağlığına veya çevreye vereceği riskten daha fazla olduğunun kanıtlanması gerekiyor.

KKDİK Yönetmeliğinin hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütecektir. Yönetmelik hükümleriyle alakalı olan denetimler ise ilgili kuruluşlar tarafından kendi mevzuatlarına göre değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra bu hükümlerin ihlal durumunda yine ilgili kurum ve kuruluşlar kendi mevzuatlarına göre gerekli yaptırımları uygulayacaktır.

KKDİK’İN FAYDALARI NE OLACAK?

KKDİK yönetmeliği ile birlikte, yüksek önem arz eden bazı kanserojen, toksik, kalıcı, biyo birikimli maddelerin kullanımı izinle olacak ve bu sayede insan ve çevre sağlığını riske atan faktörler kontrol altına alınacak. KKDİK ile beraber hayvanlar üzerindeki deneylerin de azaltılması sağlanacak, alternatif deney yöntemleri özendirilecek.

KKDİK NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

KKDİK yönetmeliğinin 2018 yılında yürürlüğe girmesi beklenirken, kayıt dönemine hazırlıklar ise şimdiden başlamış durumda. 

Tümü